1. Home

Spotkanie H2H

Zapraszam do obejrzenia relacji ze spotkanie H2H ❤️ ŁÓDŹ. 🍀Dyskutowaliśmy o EKOlogii w firmie i w życiu prywatnym 🍀

Podczas spotkania poruszane były tematy:

🍀 jak zdobyć dofinansowanie w działalności na projekty EKO?

🍀 jak być ŚWIADOMYM konsumentem?

🍀 jak być EKO pracownikiem?

Na wirtualnej scenie H2H ❤️ ŁÓDŹ wystąpili i temat EKOlogii przybliżyli  z różnych perspektyw prelegenci:

#BeEcoBeHuman #zrównoważonyrozwój #zielonezarządzaniezasobamiludzkimi #GHRM #H2Hlodz #beecobehuman #green