Zaproszenie na Konferencję Naukową 

“Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ oraz Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Honorowy patronat nad Konferencją objęła JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

Celem konferencji jest prezentacja działań i dobrych praktyk organizacyjnych oraz wyników badań naukowych podejmowanych na uczelniach wyższych w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to przyczyni się do wymiany poglądów, integracji i podejmowania współpracy w zakresie realizacji projektów badawczych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Będzie również znakomitą okazją do szerszej dyskusji na temat aktualnej i perspektywicznej roli uczelni wyższych i badań naukowych w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

W ramach spotkania planujemy zorganizować sesję plenarną, w trakcie której przedstawiciele wiodących uczelni w Polsce zaprezentują swoje osiągnięcia w zakresie działań proekologicznych. W programie przewidujemy ponadto możliwość przedstawienia wyników prac badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju, prowadzonych przez pracowników nauki polskich ośrodków akademickich.

W imieniu organizatorów i Rady Naukowej mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 1 marca 2022 w formule on-line.

Zgłoszenie udziału:

Możliwe są dwie formuły udziału w Konferencji:

 • Udział w roli prelegenta (z wystąpieniem)
 • Udział w roli słuchacza/dyskutanta (bez wystąpienia)

Udział w konferencji niezależnie od wybranej formuły jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału poprzez formularz elektroniczny w systemie Google Forms do dnia 31.01.2022.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Rada Naukowa Konferencji

 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ – Przewodnicząca Rady Naukowej
 • Dr hab. Joanna Cewińska, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Dominik Drzazga – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Bogdan Gregor – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Małgorzata Koszewska, Prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, Prof. PŁ – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Jakub Marszałek, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Sylwia Mrozowska, Prof. UG – Uniwersytet Gdański
 • Dr hab. Wojciech A. Nowak, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Agnieszka Orankiewicz – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Anna Pamuła, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Marcin Ratajczak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Ropęga, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Izabela Różańska-Bińczyk – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Agata Rudnicka-Reichel – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło – Politechnika Łódzka
 • Dr hab. inż. Izabela Sówka, Prof. PWR – Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Dariusz Trzmielak, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Mikołaj Turzyński, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Ewa Walińska – Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Halina Waniak-Michalak, Prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Dr Mariola Zalewska – Uniwersytet Warszawski
 • Dr inż. Bożydar Ziółkowski – Politechnika Rzeszowska

Termin i miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się 1 marca 2022 r. w formule on-line w systemie MS Teams.

Link do konferencji zostanie przekazany uczestnikom mailowo w terminie późniejszym.

Możliwości publikacyjne

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie “Energies” (140 pkt. MNiSW) w ramach tematu “Advances in Disruptive Business Models in the Energy Sector”: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Disruptive_Business_Models

Termin zgłaszania artykułów: 31.01.2022 r. Publikacja artykułu wymaga przejścia procedury wydawniczej i wniesienia dodatkowej opłaty zgodnie z warunkami czasopisma “Energies”.

Komitet organizacyjny i kontakt:

W prace nad organizacją Konferencji zaangażowani są członkowie Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju.

Kontakt do organizatorów: Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ

Tel. 609 941 647

e-mail: bozena.matusiak@uni.lodz.pl; izabela.rozanska@uni.lodz.pl