Skip to content

Droga zawodowa

Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 roku uzyskałam tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na podstawie rozprawy doktorskiej: „Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego.”

Prowadzę wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. Zajęcia dydaktyczne jakie prowadzę na Wydziale Zarządzania to: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój umiejętności profesjonalnych, Rozwój umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, Rozwój umiejętności kierowniczych, Profesje zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorczymi zespołami, Kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz wykłady na podyplomowych studiach Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Jednocześnie pracuję jako konsultant i szkoleniowiec w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Współpracowałam między innymi z takimi firmami i instytucjami jak: Braun Avitum Poland Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego czy z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych z województwa łódzkiego oraz jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce.

Od 2019 roku jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Personalni działającego przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jestem też członkinią Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego działającego na Wydziale Zarządzania UŁ.

2008 – 2013 – prowadziłam ćwiczenia jako praktyk na Wydziale Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka.

Posiadam też doświadczenie zawodowe w następujących firmach w Polsce i Irlandii: Bre Bank S.A., Getin Noble Bank S.A, Toureena Consulting & Engineering INC w Irlandii, Connection Coaching. Business, Executive & Life Coaching w Irlandii.