Skip to content

Dla praktyki gospodarczej

W ramach XVI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2023 wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ i dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ byliśmy organizatorami panelu eksperckiego pt. „Szybkość, siła, sukces – sport jako katalizator rozwoju społecznego”.

W ramach spotkania dyskutowaliśmy na temat roli sportu w kształtowaniu zdrowego stylu życia oraz perspektyw rozwojowych województwa łódzkiego. Naszymi gośćmi byli:

 • Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 • Jagoda Bandoch – zawodniczka i kapitan zespołu koszykarskiego MUKS Widzew Łódź, nauczyciel wychowania fizycznego, dietetyk
 • Marek Jóźwiak – Wójt Gminy Głowno
 • Dr Piotr Kędzia – Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, olimpijczyk z Aten i Pekinu w sztafecie 4x400m
 • Krzysztof Skowroński – Wójt Gminy Zduny
 • Paweł Szczepanik – przedstawiciel Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno, Prezes Zarządu PZBall

Partnerem merytorycznym panelu był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Panel „Szybkość, siła, sukces – sport jako katalizator rozwoju społecznego” został opublikowany na kanale YouTube UMWŁ:

 

W ramach III edycji Zgierskiego Forum Gospodarczego na zaproszenie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej wystąpiłam w roli prelegentki w panelu dyskusyjnym pt. Nowa Era Rynku Pracy. Wyzwania stojące przed pracownikami w obliczu aktualnej sytuacji w obszarze HR.”

W ramach spotkania dyskutowaliśmy na temat roli HR w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

 • Moderator:  Mateusz Stypułkowski – Ekspert i Prezes Firmy Doradczo-Szkoleniowej Businessland, Trener Biznesu.
 • Prelegent: dr Izabela Różańska-Bińczyk – Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, badacz i praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Prelegent: Joanna Delbar – Ekspert Businessland i właścicielka Instytutu Mindfullness, Trener budowania odporności psychicznej i zarządzania stresem.
 • Prelegent: Adam Wojda – Ekspert Businessland i Prezes PathFinder Agencji Zatrudnienia i firmy doradczej.

 

 

 

„Zdrowie i benefity: Zielone zdrowie i odpowiedzialne benefity” to praktyczna konferencja, podczas której tematem przewodnim były tematy związane z podejmowaniem działań w zakresie ochrony środowiska w firmach. Podczas dyskusji prelegenci i uczestnicy konferencji starali się znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, jak konkretnie zielony HR może wdrażać idee ekologiczne w swojej firmie.

Miałam przyjemność:

 • prowadzić wykład inauguracyjny pt. „GO GREEN! Dlaczego GHRM ma znaczenie? Celem wystąpienia było przedstawienie koncepcji zielonego zarządzania zasobami ludzkimi jako jednego z istotniejszych narzędzi we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. Przedstawiłam, co oznacza budowanie organizacji świadomie dbających o środowisko poprzez m.in. podniesienie świadomości ekologicznej pracowników, kształtowanie postaw proekologicznych oraz podejmowania działań odnoszących do tworzenia zielonych miejsc pracy. Podczas prelekcji zostały przedstawione też praktyczne przykłady działań zielonego zarządzania zasobami ludzkimi przez organizacje biznesowe. 
 • wystąpić w roli prelegentki w panelu dyskusyjnym pt. „Między biznesem i wartościami – dyskusja praktyków i ekspertów.” Podczas spotkania dyskutowaliśmy między innymi o tym jaką rolę pełni HR w walce z kryzysem klimatycznym? Czy da się łączyć wyzwania biznesowe i ekologiczne w środowisku pracy? Czego oczekują pracownicy i pracodawcy w kontekście zrównoważonego rozwoju i czy HR potrafi na te oczekiwania odpowiedzieć?

 

 

 

W ramach XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022 wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ i dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ oraz dr Zofią Sepkowską reprezentowaliśmy Wydział Zarządzania UŁ oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w panelu eksperckim pt. „Aktywizacja i aktywność seniorów – wyzwania i dobre praktyki z województwa łódzkiego”. Jego celem była dyskusja na temat wyzwań, rodzajów i form wspierania aktywności i aktywizacji seniorów na przykładzie praktyk i rozwiązań z województwa łódzkiego oraz w kontekście koncepcji zarządzania międzygeneracyjnego.  . Naszymi gośćmi byli seniorzy: Pani Krystyna Szcześniak – emerytowany pracownik administracji rządowej, Pan Jerzy Socik – przedsiębiorca, emerytowany kurator zawodowy i pracownik naukowy oraz Czesław Lang – kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Gościem specjalnym był także Pan Robert Baryła – członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Partnerem merytorycznym panelu był Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękujemy za ciekawą dyskusję.

Panel „Aktywizacja i aktywność seniorów – wyzwania i dobre praktyki z województwa łódzkiego” został opublikowany na kanale YouTube UMWŁ:

 

Wraz z prof. Markiem Matejunem mieliśmy przyjemność poprowadzić wykład pt. „Green Human Resources Management: Environmental challenges for modern enterprises” dla pracowników firmy KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o.  w ramach warsztatów „”Team skills development, dissemination and commercial exploitation of results, career perspectives.” 

SMART SKILLS – ewaluacja zapotrzebowania przedsiębiorców i trafności podaży nowych usług rozwojowych (skoncentrowanych na strategicznych celach gospodarki inteligentnej, o silnym wymiarze społecznym) i możliwości ich finansowania z EFS+” byłam w tym projekcie ekspertem, gdzie przedmiotem umowy była autorska opinia naukowa dotycząca produktów badania. 

Efektem niniejszej współpracy jest publikacja pt. „SMART SKILLS – ewaluacja potencjału i możliwości rozwoju kwalifikacji dla inteligentnej gospodarki”, Warszawa, czerwiec 2022, PARP.

Raport stanowi syntezę prac badawczych, analitycznych oraz eksperckich przeprowadzonych w ramach procesu ewaluacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w Polsce. Prace te poświęcono problematyce umiejętność dla gospodarki inteligentnej (ang. smart skills)

 

 

W ramach XIV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021 wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ i dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ reprezentowaliśmy Wydział Zarządzania UŁ i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi jako prelegenci w sesji panelowej: „Łódzki biznes w drodze do światowych rynków”. W roli rozmówców towarzyszył nam p. Karol Jakubaszek z Banku Gospodarstwa Krajowego, a moderatorem spotkania był p. Paweł Marczak z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i ciekawą dyskusję w tym inspirującym wydarzeniu!

W ramach panelu rozmawialiśmy o wyzwaniach dla współczesnego biznesu w postaci coraz bardziej zaawansowanych procesów globalizacyjnych i internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaprezentowaliśmy też z jakich programów, funduszy i źródeł wsparcia mogą korzystać polskie firmy w rozwoju aktywności na rynkach międzynarodowych.  Szczególna uwaga została zwrócona na najważniejsze globalne trendy wpływające na charakter i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także na rozwiązania w zakresie implementacji działań w obszarze zrównoważonego rozwoju do praktyki gospodarczej. Uwagę poświęcono także najważniejszym wyzwaniom (społecznym, politycznym, kulturowym czy prawnym), przed którymi stają polskie firmy internacjonalizujące swoją działalność. Zostały przedstawione również przykłady liderów i dobrych wzorców przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.

Panel Łódzki biznes na drodze do światowych rynków został opublikowany na kanale YouTube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 

Podczas konferencji „EKOlogia w firmie i własnym ogródku”, zorganizowanej przez H2H Polska w dn. 17.03. 2021 r. temat EKOlogii przybliżyli  z różnych perspektyw prelegenci:

 • Marcin Podgórski – o rozwoju gospodarki cyrkularnej i pozyskiwaniu funduszy w przedsiębiorstwie na projekty ekologiczne
 • Ewelina Niedzielska – od czego możesz już dziś zacząć jako pojedyncza jednostka, aby być zdrowszym i generować mniej odpadów, czyli JAK rozważnie kupować
 • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ; dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ; dr Izabela Różańska-Bińczyk – zaprezentowaliśmy referat “Jak być eko pracownikiem?”

Podczas wystąpienia promowaliśmy koncepcję zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, jak również przedstawiliśmy wstępne wyniki naszych najnowszych badań dotyczących oceny gotowości pracowników do stosowania praktyk Green HRM w przedsiębiorstwach.

Moderatorem dyskusji był mgr Robert Gondzia.

 

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Dyskutowano o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcono nowym technologiom, pracom badawczym i  innowacjom. Debatowano nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Zapraszam do obejrzenia relacji z pierwszego dnia EFG. Szczególnej uwadze polecam panel z udziałem mojego zespołu badawczego i praktyków z biznesu:

 1. „Praktyki Green HRM we współczesnych przedsiębiorstwach” 

Panel „Praktyki GHRM we współczesnych przedsiębiorstwach”  poświęcony był prezentacji podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej.

Prelegenci z Wydziału Zarządzania UŁ:

 • dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, WZ, UŁ
 • dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki, WZ, UŁ
 • dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, WZ, UŁ

Prelegenci zaprezentowali wybrane wyniki badań własnych w tym obszarze w ramach realizowanego na Wydziale Zarządzania UŁ, projektu badawczego: „Determinanty skuteczności praktyk green HRM w zarządzaniu wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw.

Eksperci reprezentujący sferę gospodarczą:

 • Piotr Trojanowski, prezes Zarządu Dankan sp. z o.o.
 • Michał Jarosz, kierownik ds. pokoi, DoubleTree by Hilton
 • dr inż. Anna Dyląg, zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej, prezes ABC ENERGIA sp. z o.o.

Eksperci przedstawili praktyczne przykłady stosowania praktyk GHRM w ich firmach.

Pani dr inż. Anna Dyląg, która jest Zewnętrznym Ekspertem Komisji Europejskiej i Climate Kic w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią; wiceprezes zarządu Fundacji Czyste Powietrze oraz Członek Rady Fundacji Ambitna Polska wypowiedziała się na temat przyszłości stosowania praktyk GHRM, a także stanowiska UE w tej sprawie.

Moderatorem panelu była: dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, UŁ.