Skip to content

Współpraca

Prowadzę szkolenia, wykłady, warsztaty i doradztwo dla organizacji biznesowych i publicznych oraz klientów indywidualnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Współpracowałam z małymi firmami  i korporacjami międzynarodowymi, z sektorem publicznym i prywatnym, z kadrą zarządczą, menedżerami, specjalistami.  Realizowałam w firmach projekty z zakresu pozyskiwania, oceniania, rozwoju pracowników, komunikowania się i radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo posiadam praktyczne doświadczenie sprzedażowe oraz w obsłudze klienta.

Obecnie głównie zajmuję się tematyką związaną z zielonym zarządzaniem zasobami ludzkimi (green human resource management – GHRM) i zrównoważonym rozwojem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi występuje w organizacjach w formie mniej lub bardziej zaplanowanych działań, tworzących określone procesy kadrowe. Ma ono charakter wielowymiarowy i obejmuje następujące aspekty:

  • procesowy – określający elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi,
  • funkcjonalny – jest on realizowany co najmniej w czterech funkcjach zarządzania. Zaś poszczególne jego funkcje (planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników, ocena pracownicza, szkolenie i rozwój, motywowanie, wynagradzanie i derekrutacja) wzajemnie się uzupełniają i zbiegają się z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji funkcji personalnej,
  • narzędziowy – dobór odpowiednich instrumentów do działań wykonywanych w obszarze polityki personalnej, controlingu personalnego i kosztów pracy.