Skip to content

Projekty

Projekt badawczy „Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe”, grant badawczy UŁ „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.” Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 – kierownik ( od 2021 r.).

Projekt zakłada współpracę międzyinstytucjonalną Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Będzie realizowany poprzez synergiczne połączenie interdyscyplinarnych kompetencji członków w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rozwój i zarządzanie wynikami organizacji) oraz dyscypliny inżynieria produkcji (inżynieria mechaniczna) w zakresie ilościowego podejścia do oceny wyników środowiskowych przedsiębiorstw.

Zespół badawczy:

dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ,

dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, UŁ

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, UŁ

dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski z Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Celem naukowym jest rozpoznanie, zebranie i zaprezentowanie dobrych praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) pozwalających na poprawę wyników środowiskowych przedsiębiorstw.

Celami szczegółowymi są:

  • Cel teoretyczny: przedstawienie koncepcji GHRM w kontekście nauk o zarządzaniu ze wskazaniem wniosków dla rozpoznawania dobrych praktyk w jej stosowaniu.
  • Cel empiryczny: zebranie doświadczeń w zakresie wdrażania praktyk GHRM w firmach zagranicznych.
  • Cel praktyczny: sformułowanie rekomendacji w zakresie wdrażania dobrych praktyk GHRM w firmach w Polsce.

Projekt badawczy „Praktyki green HRM a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji” – kierownik (od 2019 r.)

Zespół badawczy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 – dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej,

 – dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi – kierownik

Badania w projekcie dotyczą podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej. Szczególna uwaga zwrócona jest na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako środowiska implementacji praktyk GHRM, a także na rolę tych działań w kształtowaniu wyników środowiskowych współczesnych przedsiębiorstw. Również na: identyfikację i ocenę czynników kształtujących skuteczność implementacji praktyk GHRM oraz zagrożenia wynikające z wykorzystania praktyk GHRM.