Skip to content

Inne projekty

Wraz z zespołem badawczym prof. Bożeną Ewą Matusiak i prof. Markiem Matejunem przygotowaliśmy webinarium pt. „Zielone wyzwania dla organizacji – porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej” mające na celu popularyzację koncepcji zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green human resource management). Webinarium odbyło 

Podczas webinarium szczególna uwaga została zwrócona na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla implementacji praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, na rolę tych działań w poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw, a także na czynniki kształtujące gotowość pracowników do stosowania Green HRM.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, nastawiony na kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej. Rozważania zostały uzupełnione najnowszymi wynikami badań przeprowadzonymi przez prelegentów.

Prelegenci:

  • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ
  • dr Izabela Różańska-Bińczyk
  • dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ

Moderatorem dyskusji była dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ – kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WZ UŁ.

Zachęcam do obejrzenia: https://youtu.be/tX4Jt3Jkii0

Jestem współautorką ogólnouniwersyteckiego projektu „Uwolnij Energię!”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki na wsparcie działań promujących sport. Projekt „Uwolnij Energię” tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. Społeczne znaczenie projektu „Uwolnij Energię!”, wpisuje się w doniosłą ideę pracy dla dobra ogółu. Celem zasadniczym projektu jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z pogranicza dwóch obszarów życia społecznego, tj. nauki i sportu. Promocja zdrowego stylu życia jest jednym z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonego rozwoju. W ramach wdrażania zrównoważonego rozwoju konieczne jest przystosowanie gospodarki rynkowej do kultury zdrowego stylu życia. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w założeniu przyczynia się do tworzenia takich działań gospodarczych, które sprzyjają prozdrowotnej działalności firm i promowania kultury zdrowego stylu życia.

Projekt „Uwolnij Energię!” skierowany jest do społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego tj. pracowników dydaktyczno-naukowych i kadry administracyjnej. Działania programowe obejmują: prowadzenie treningów biegowych, urządzenie uniwersyteckiej imprezy biegowej połączonej z obchodami 75-letniej rocznicy utworzenia UŁ.

Cele szczegółowe projektu to:
1. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród pracowników UŁ i ich rodzin.
2. Podniesienie kondycji psychofizycznej uczestników.
3. Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników UŁ w zakresie racjonalnego uprawiania aktywności fizycznej, prawidłowej postawy ciała oraz zdrowych nawyków żywieniowych.
4. Pobudzenie integracji środowiska akademickiego.

Wypracowanie określonych efektów projektu będzie możliwe dzięki popularyzowaniu biegania, jako jednej z podstawowych form aktywności ruchowej, znajomości ćwiczeń korekcyjno-terapeutycznych korygujących wady postawy ciała. Do ważnych efektów realizacji działań projektowych można również zaliczyć poprawienie ogólnych parametrów sprawności fizycznej tj. mobilności, siły, wytrzymałości, szybkości, mocy oraz koordynacji ruchowej.

Realizacja projektu jest niezwykle ważna dla społeczności akademickiej UŁ, ale też dla władz Uniwersytetu Łódzkiego – działania promujące zdrowy styl życia wśród społeczności akademickiej oraz nastawione na integrację środowiska akademickiego zwiększą atrakcyjność warunków pracy oraz poziom zadowolenia pracowników.

Warto nadmienić, że idea napisania projektu zrodziła się w 2019 roku podczas wspólnych treningów biegowych przygotowujących pracowników UŁ do corocznego biegu charytatywnego pt. „Business Run” organizowanego w całej Polsce. Wtedy to, uczelnia po raz pierwszy ogłosiła wewnętrzny nabór na drużyny reprezentujące UŁ.

27 czerwca na terenie Lasu Łagiewnickiego w ramach projektu „Uwolnij Energię!” odbył się jubileuszowy bieg na 75-lecie Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie pikniku sportowego dla całej społeczności Uczelni. Miało szczególny charakter, gdyż wyrażało międzypokoleniową łączność oraz ducha wytrwałości w dobie walki z epidemią. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ.

Bieg główny – 5 km ukończyło 127 osób, a bieg dzieci 46 młodych adeptów sportu. Nagrodzono najlepszych biegaczy i biegaczki w trzech kategoriach, a wszyscy uczestnicy otrzymali m.in. pamiątkową koszulkę oraz medal.

Podczas imprezy panowała przyjazna atmosfera i piękna, słoneczna pogoda. W czasie, której uczestnicy wspólnie biesiadowali, a dzieci sprawdzały wytrzymałość dmuchańców oraz dzielnie walczyły w konkursach o pamiątkowe nagrody związane z Uniwersytetem Łódzkim. Na wszystkich czekał poczęstunek w formie grilla i innych przysmaków.

Wydarzenie odniosło wielki sukces organizacyjny. Już w czasie trwania imprezy wielu uczestników dopytywało czy będzie ono miało charakter cykliczny.

Wyrazy uznania należą się zespołowi organizacyjnemu:

  • dr Piotrowi Kędzi z Wydziału Nauk o Wychowaniu (kierownik projektu)
  • Renacie Olender-Bartosik z Centrum Nauki
  • Dorocie Dębickiej z Działu Kontroli Wewnętrznej i Analiz,
  • dr Izabeli Różańskiej-Bińczyk z Wydziału Zarządzania
  • dr Annie Maszorek-Szymali z Wydziału Nauk o Wychowaniu

Źródło: na podstawie: Jubileuszowy Bieg na 75-lecie Uniwersytetu Łódzkiego za nami (lodz.pl), fot. Maciej Andrzejewski

 

Posiadam doświadczenie na stanowisku specjalisty – coacha, w projekcie współfinansowanym ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Celem głównym projektu było lepsze wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania. Pracowałam przy realizacji zadania 1: „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”. Pomoc ekspercka polegała na opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego standardów w zakresie pozyskiwania, oceniania i rozwoju pracowników.